8+1 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟ

  • Ανάληψη με αξιοπιστία, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα κάθε περιστατικού ξεχωριστά.
  • Επιστημονική βοήθεια για το χτίσιμο μιας υγιούς σχέσης με το φαγητό
  • Αξιολόγηση και υποστήριξη της ξεχωριστής διατροφικής προσωπικότητας του κάθε περιστατικού.
  • Δημιουργία διαιτολογικών προγραμμάτων βασισμένων στις πιο σύγχρονες διατροφικές οδηγίες των μεγαλύτερων οργανισμών υγείας, κλινικής διατροφής και διαιτολογίας
  • Στοχοθεσία ρεαλιστικών αποτελεσμάτων σχετικά με τη διαχείριση του βάρους και όποιου άλλου προβλήματος υγείας υπάρχει
  • Προσφορά αξιόπιστων και πρακτικών συμβουλών διατροφής για μια μεγάλη σειρά από κλινικά νοσήματα, ώστε να περιοριστεί η εξέλιξη της νόσου και να μειωθούν τα συμπτώματά της.
  • Δημιουργία ισορροπημένων γευμάτων χωρίς τις επιπλοκές των στερήσεων και των διατροφικών ελλείψεων που αυτές προκαλούν
  • Ανθρωποκεντρική προσέγγιση και στήριξη της προσπάθειας του καθενός ξεχωριστά, για την επίτευξη των στόχων μέσα από συνεχή επίβλεψη και καθοδήγηση (συμβουλές για εξόδους, ταξίδια κ.λ.π)
  • Εξειδικευμένη εκπαίδευση, ώστε μετά την επίτευξη των στόχων να είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος σε θέση να διαχειρίζεται την καινούργια διατροφική πραγματικότητα, η οποία θα του εξασφαλίσει μόνιμη αλλαγή και συντήρηση του αποτελέσματος

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΕ